ဇန်နဝါရီမှဇွန်လအထိ Danyang City ၏မျက်မှန်နိုင်ငံခြားကုန်သွယ်မှုအချက်အလက်

၂၀၂၀ ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှဇွန်လအထိ Danyang မျက်မှန်တင်သွင်းခြင်းနှင့်တင်ပို့ခြင်းစုစုပေါင်းတန်ဖိုးသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၀၈ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၂.၂၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းကာ Danyang ၏စုစုပေါင်းသွင်းကုန်နှင့်ပို့ကုန်တန်ဖိုး၏ ၁၄.၂၃ ရာခိုင်နှုန်း ၎င်းတို့အနက်မှမျက်မှန်တင်ပို့မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၈၉ သန်း၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၄.၀၆ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပြီး Danyang ၏ပို့ကုန်တန်ဖိုးစုစုပေါင်း၏ ၁၄.၂၆ ရာခိုင်နှုန်း၊ မျက်မှန်တင်သွင်းမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၉ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၂၆.၂၆ ရာခိုင်နှုန်းမြင့်တက်ပြီး Danyang ၏စုစုပေါင်းသွင်းကုန်တန်ဖိုး၏ ၁၃.၈၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

(ဒေတာရင်းမြစ် - Danyang ရှိ Zhenjiang အကောက်ခွန်ရုံး)

[အချက်အလက်] ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှဇွန်လအထိအမျိုးအမျိုးမျက်မှန်ထုတ်ကုန်များတင်သွင်းမှုနှင့်တင်ပို့မှုအခြေအနေ

၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှဇွန်လအထိတရုတ်မှမျက်မှန်ထုတ်ကုန်များ (တူရိယာများနှင့်အသုံးအဆောင်များမပါ) တင်ပို့မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂.၄ ဘီလီယံအထိရှိခဲ့ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၃.၉၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ နေကာမျက်မှန်အမျိုးအစားခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းမှနေကာမျက်မှန်၊ စာကြည့်မျက်မှန်များနှင့်အခြားမှန်ဘီလူးများတင်ပို့မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁.၄၅၁ ဘီလျံဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၅.၂၄ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်း၊ စုစုပေါင်း၏ ၆၀.၄၇ ရာခိုင်နှုန်း (နေကာမျက်မှန်တင်ပို့မှုမှာဒေါ်လာ ၅၄၈ ဖြစ်သည်။ သန်း၊ တစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၃၄.၈၁ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခြင်း၊ စုစုပေါင်း ၂၂.၈၄ ရာခိုင်နှုန်း) ဘောင်များတင်ပို့မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၂၇ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၃၀.၉၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပြီးစုစုပေါင်း ၁၇.၇၈ ရာခိုင်နှုန်း၊ မျက်ကပ်မှန်များတင်ပို့မှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၆၁ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၅.၇၉% ကျဆင်းသွားပြီးစုစုပေါင်း၏ ၁၉.၁၉% ဖြစ်သည်။

၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီမှဇွန်လအထိတရုတ်မှမျက်မှန်ထုတ်ကုန်များ (တူရိယာများနှင့်အသုံးအဆောင်များမပါ) တင်သွင်းမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၇၄ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁၃.၇၀ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့သည်။ နေကာမျက်မှန်၊ စာကြည့်မျက်မှန်များနှင့်အခြားမှန်ဘီလူးများတင်သွင်းမှုသည်ဒေါ်လာ ၁၆၆ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်လျှင် ၁၉.၄၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းကာစုစုပေါင်း ၂၈.၉၆ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။

မျက်မှန်ဘောင်များတင်သွင်းမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၅၈ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၃၂.၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပြီးစုစုပေါင်း၏ ၁၀.၁၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။ မှန်ဘီလူးများနှင့်၎င်းတို့၏ကွက်လပ်များတင်သွင်းမှုသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာသန်း ၁၇၀ ဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၅.၁၃ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပြီးစုစုပေါင်း ၂၉.၅၉ ရာခိုင်နှုန်း၊ မျက်ကြည်လွှာမျက်ကပ်မှန်များသည်အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆၆ သန်းဖြစ်ပြီးတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ် ၁.၂၈ ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းသွားပြီးစုစုပေါင်း ၂၈.၉၁ ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်သည်။


ပို့စ်တင်ချိန်-သြဂုတ် -၂၆-၂၀၂၀